จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
147

โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก
57

โรงเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง
82

โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่
8

โรงเรียน
ปี พ.ศ. โรงเรียนทั้งหมด โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขยายโอกาส จำนวนโรงเรียนที่ถูกยุบ
255214959828502
255314757828500